Velkommen til DA Custom Broker Aps's hjemmeside.

 

Vi er et neutralt speditions- og fortoldningsfirma med tilsammen over 75 års erfaring. Speciale i Fjernøsten og fortoldning af beklædning - passiv og aktiv forædling, 3-sidet passiv forædling, privat toldoplag og almindelige køb.

  • Vi har det mest moderne software til batch indfortoldning
  • Vi er on-line med Skat
  • Vi er top professionelle og har mange års erfaring
  • Ring eller skriv til os for at få et tilbud på fortoldning eller e-exportdokumenter.

 

Japan og EU har lavet en frihandelsaftale som er REX - baseret. 

Vi kan fortolde jeres varer fra England når vi kommer til 1 januar 2021

 

 info:

Rigsrevisionen kritiserede i deres beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet fra december 2017 SKAT for ikke i tilstrækkeligt omfang at anvende de sanktionsmuligheder, der findes i toldlovgivningen, når der opdages fejl i toldangivelserne. SKAT må derfor forventes at sætte større fokus på sanktionering af overtrædelse af toldlovgivningen de kommende år

(kopi 1)

Nyheder

Vi har åbent daglig mellem 8.00 og 16.00 på vor adresse Fynsvej 9, 5500 Middelfart

Vi er medlem af Danske Speditører og gør brug af NSAB 2015

nyt :

MIDLERTIDIG ANTI-DUMPINGTOLD PÅ EKSTRUDERET ALUMINIUM

Produkter 

 

7604 10 10

7604 10 90

7604 21 00

7604 29 10

7604 29 90

7608 10 00

7608 20 81

7608 20 89

7610 90 90