Nihau / Chinese website currently under construction

(kopi 1)

Nyheder

Vi har åbent daglig mellem 8.00 og 16.00 på vor adresse Fynsvej 9, 5500 Middelfart

Vi er medlem af Danske Speditører og gør brug af NSAB 2015

nyt :

SKAT'S system er ofte overbelastet, hvilket ofte giver lange svartider på op til 30-60 min.

Kvoter på import af stålprodukter fra lande uden for EU

EU har indført beskyttelsestold (safeguard) på import af stålprodukter fra lande uden for EU. Ordningen om beskyttelsestold træder i kraft den 2. februar 2019 og udløber den 30. juni 2021.

EU har indført landekvoter og globale kvoter. Beskyttelsestolden træder først i kraft, når alle kvoterne er udtømt.